WA + Volledig Casco


LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kun je geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken. Wilt u precies weten waarvoor je verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen.


Wat is een autoverzekering Allrisk?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.


Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.


Hulpverlening na ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.


Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt u bij veel verzekeraars de aanschafwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 3 jaar ontstaat.

Bij verdwijnen auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was.


Reparatie

Bij alle schade heeft u meestal vrije keuze wie de reparatie uitvoert.


Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.


Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie via een aangesloten garage.


Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het type auto.


Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.


Keuze: Pechhulp

U kiest zelf of je pechhulp mee verzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van uw auto.


Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Bij schade door opzet

Rijden zonder rijbewijs

Misbruik van alcohol of drugs

Schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.


Let op

Premies voor autoverzekeringen worden alsmaar duurder. Jaarlijks shoppen loont altijd de moeite. Neem gerust contact op met ons kantoor voor een premie-opgave: 0475 - 411 511


Eigen risico

Er is vaak geen eigen risico behalve als u bij schadeherstel van uw eigen voertuig kiest voor een reparateur die niet met de verzekeraar samenwerkt. Dan geldt een eigen risico van vaak € 250,- per schadeclaim. Bel met ons kantoor voor meer informatie: 0475 - 411 511

Hoger eigen risico bij bestuurders onder de 24 jaar. In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.


Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.


Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan bij ons. Stuur een e-mail naar info@vranken-partners.nl of bel even naar 0475 - 411 411