☏ 0475 - 411 511            info@vranken-partners.nlDienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.


Naam en adres

Onze gegevens luiden: Vranken & Partners

   Kantstraat 13

   6111 AH St. Joost

    Tel; 0475-411511

    Fax; 0475-411501

    E-mail; info@vranken-partners.nl

    kvk; 13042874


Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011215.


Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

Schadeverzekeringen

Levensverzekeringen

Hypothecair krediet

Consumtief krediet

Spaarrekeningen

Betaalrekeningen

Electronisch geld

  • In onze advisering betrekken wij alleen na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door ons kantoor, in voorkomende situaties de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht.


Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: Klachteninstituut financiele dienstverlening (kifid), Postbus 93587, 2509 AG Den Haag.


Adviesvrij

Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren te kiezen voor bepaalde banken of verzekeraars. Alleen voor spaarrekeningen en betaalrekeningen adviseren wij exclusief voor RegioBank.


Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.


Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.


Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.